Hypnose in een zakelijke omgevingIk heb veel zakelijke cliënten. Dit zijn vooral mensen die problemen ervaren bij het spreken voor groepen of het gevoel hebben dat een gebrek aan zelfvertrouwen en eigenwaarde ze tegenhoudt om succesvol te zijn.

Ook help ik mensen die met NLP en hypnose hun beroepsmatige functioneren en presteren willen verbeteren.

Maar ik hoor ook regelmatig dat er een idee heerst dat hypnose en hypnotherapie of dergelijke zogenaamd “vage en niet rationele” methoden, niet thuis horen in een zakelijke omgeving of dat er negatief tegenaan wordt gekeken.

Dus rijst de volgende vraag: wat is de plek van hypnose in een zakelijke omgeving? En wat kan hypnose bijdragen aan de wereld van bedrijven, werk, personeel en organisaties?

Hypnose in business

Hypnose in businessDe misvatting wat betreft hypnose zit hem in het idee dat als we zakelijk bezig zijn, dus actief zijn binnen werk, bedrijven en organisaties, we ook enkel rationeel, concreet en bewust bezig zijn. En hypnose is iets wat we vooral als niet rationeel,vaag en abstract zien.

Maar de realiteit is anders. We zijn allemaal mensen met een persoonlijkheid, karakter, gewoonten, neigingen, angsten, onzekerheden, emoties etc. Dit zijn allemaal processen die onderbewust plaatsvinden en veelal vaag en abstract zijn.

En waarschijnlijk weet je uit ervaring dat het rationele denken niet zoveel macht heeft over al deze processen. Want dat zou betekenen dat je alles wat je tegenhoudt om het leven te leiden wat je echt wilt, met één enkele gedachte opgelost zou moeten zijn. Irreële Angsten zouden niet bestaan, depressie zou iets zijn uit een ver verleden en we zouden allemaal slank, gezond en gelukkig zijn!

Maar zo werkt het leven niet. De meeste dingen gebeuren automatisch en we worden er niet altijd even gelukkig van. Als we iets willen veranderen is er vaak weerstand. Gewoontes laten zich vaak maar lastig omvormen en destructief gedrag of negativiteit zijn nooit opgelost met enkel een leuke Instagram-quote of een schattige kattenvideo.

Dus om te bepalen of hypnose thuishoort in een zakelijke omgeving moeten we kijken naar wat hypnose daadwerkelijk is. Ik gebruik soms liever het woord “trance” dan “hypnose”, omdat het wat minder vastgeroeste associaties heeft dan het woord hypnose.

Trance is de toestand waarin je bent als dat wat van binnen speelt een grotere rol speelt dan wat er om je heen gebeurt.

Je vertoeft dus in een trance als je aan het dagdromen bent, als je een boek leest, als je aandachtig muziek aan het luisteren bent, als je je iets aan het verbeelden bent of als je alles om je heen vergeet omdat je helemaal op gaat in een bezigheid.

In trance ben je volledig geabsorbeerd en ben je minder bewust van wat er om je heen gebeurt. Trance is iets wat we allemaal doen, elke dag weer. En je kunt deze toestand van innerlijke focus ook zien als een soort leertoestand.

NLP in een zakelijke omgeving

NLP, neurolinguïstisch programmeren, is redelijk geaccepteerd in de zakelijke wereld. Dat is in sommige opzichten best gek, want NLP maakt voortdurend gebruik van het menselijke vermogen om in trance te gaan.

NLP is in de jaren 70 ontstaan door zeer succesvolle mensen te bestuderen. Met name het bestuderen van hun automatische en vaak onbewuste gedrag en taalgebruik werd in detail bestudeerd. Dit werd onder meer gedaan met Milton Erickson (hypnotherapeut), Virginia Satir (gezinstherapeut) en Frits Perl (grondlegger gestalttherapie).

En zo zijn trance en hypnose onderdeel geworden van de verzameling kennis en technieken die we NLP noemen. En ook het woord NLP, voluit neurolinguïstisch programmeren, oftewel het programmeren van de neuronen met behulp van taal, zou een aardige omschrijving zijn voor wat we kennen als hypnotherapie.

Begrijp me niet verkeerd, er zijn verschillen tussen NLP en hypnose, maar er is ook een duidelijke overlapping. Het feit dat NLP wel wordt toegelaten in een zakelijke omgeving en hypnose niet heeft te maken met het feit dat het voor “leken” niet duidelijk is wat hypnose en NLP daadwerkelijk inhouden.

Daarnaast doen veel indianenverhalen de ronde over hypnose. Ik noem ze de zogenaamde “Rasta Rostelli taferelen”. De media schetst een beperkt beeld van wat hypnose werkelijk inhoudt. En de illusie die in de show hypnose wordt gewekt heeft ook aan deze misvattingen bijgedragen.

Trance en hypnose in keynote toespraken

Als we deze definitie van trance toepassen op de zakelijke wereld, dan komen we daar trance ook voortdurend tegen.

Een inspirerende keynote toespraak moet per definitie hypnotisch zijn. Is deze dat niet, dan zit je naar droge saaie data te luisteren. Een goede toespraak moet je emotioneel bewegen, iets in je losmaken of iets activeren. En daar is trance voor nodig. Veel sprekers weten dat en maken heel bewust gebruik van technieken om deze trance op te wekken in hun publiek.

Een directeur die met zijn nieuwjaarsspeech zijn personeel wil overtuigen van de filosofie, waarden en missie van zijn bedrijf, moet dus het denken, maar vooral het gevoel van de luisteraars beïnvloeden. En om dat effectief te doen heb je je publiek het liefste in een lichte trance.

Een politicus wil zijn ideeën in de hoofden en harten van luisteraars en kijkers planten om een campagne te kunnen winnen of zijn plannen te realiseren. Toespraken zijn daarvoor essentieel. Ze moeten namelijk iets bereiken, namelijk de beïnvloeding van de massa. En als je kijkt naar hoeveel emoties politiek kan losmaken in mensen, is het duidelijk dat het hier om een zeer emotioneel iets gaat, en niet per definitie om iets rationeels.

Adolf Hitler was een meester in het beïnvloeden van miljoenen mensen met zijn toespraken. Maar er is sprake van een hypnotisch proces, niet enkel de rationele overlevering van informatie.

Maar ook de toespraken van bijvoorbeeld Martin Luther King zijn beroemd geworden door hun impact. “I have a dream” is een zeer hypnotische frase. Het zet de luisteraar aan om zich deze droom voor te stellen. We gaan dus fantaseren en dromen. We keren onze aandacht naar binnen, naar onze eigen voorstelling… en we zijn al in een trance.

Trance en hypnose in cursussen en seminars

Hypnose in seminarsCursussen en seminars mogen tegenwoordig niet meer bestaan uit droge stof. door de hoeveelheid informatie die we tegenwoordig dagelijks opnemen moet leren aan andere criteria voldoen.

Het werkt dus wel zo prettig als een cursus of seminar zo in elkaar zit dat het je volledig absorbeert. Het is fijn deze je als het ware als vanzelf meevoert, zonder dat je al te veel moet ploeteren. En om dat voor elkaar te krijgen heb je toch ook een trance-toestand nodig.

Binnen NLP en hypnose opleidingen (en ook binnen NLP & Hypnose Coaching) wordt er vaak bewust rekening gehouden met deze vorm van leren en beïnvloeden. Want bepaalde mindsets en bepaalde mentale toestanden helpen de student of coachee om nog succesvoller te zijn. En waarom zouden we deze niet stimuleren als we weten dat het werkt en hoe het werkt?

Trance en hypnose in marketing

Elke marketeer of salesmanager wil dat een marketingcampagne een bepaald effect heeft om zo een bepaald product of dienst te kunnen verkopen. En aangezien mensen de meeste keuzes vanuit hun gevoel (hun onderbewustzijn) maken, is binnen marketing en sales de beïnvloeding van het onderbewustzijn essentieel.

Daarom zien we tegenwoordig geen droge productpresentaties meer met specificaties en eigenschappen. Nee, tegenwoordig is het voornamelijk “branding”, filosofie, lifestyle, slogans en leuzen.

Ze hebben allemaal als taak het onderbewustzijn te beïnvloeden en het rationele denken (of om het in hypnose termen te zeggen: de kritische factor) te omzeilen.

Kort gezegd, elke gefocuste toestand is gelijk aan of grenst aan een trance-toestand. En trance wordt voortdurend “geïnduceerd”, zoals we dat met een mooi woord binnen de hypnose noemen. En als je in trance bent is je onderbewustzijn meer vatbaar voor suggesties.

Hypnose in business

Hypnose en trance zijn dus heel natuurlijke fenomenen die we dagelijks tegenkomen. En ze worden toegepast in de media, politiek, zakenwereld, cultuur en in elk andere facet van het menselijke leven. Omdat ze werken.

Trance is een onderdeel van communicatie. Als je niet in hypnose wilt, gooi je tv en je mobiele telefoon weg. (Heb je de mensheid al gezien onlangs? Volledig in trance naar een schermpje staren!) En stop volledig met communiceren, ook met jezelf.

De vraag is dus niet meer of hypnose en trance een plek hebben in de zakelijke wereld, want ze zijn overal. De vraag is nu: wat hebben we er aan als we gebruik gaan maken van hypnose in een zakelijke omgeving? En zijn er ook nadelen?

Hypnose en spreekangst

Ik heb veel cliënten die worstelen met zenuwen en spanning als ze voor een groep moeten spreken. Hypnose is een fantastisch middel om deze angst in relatief korte tijd te reduceren of vaak helemaal op te lossen.

Mijn cliënten zijn geen domme mensen. Vaak zijn ze hooggeschoold en/of hebben leidinggevende posities. Ze weten rationeel donders goed dat er niet echt een goede reden is om die angst te voelen, maar dat zegt dus niet dat deze rationele gedachte de angst oplost.

NLP & Hypnose coaching is een effectieve manier om deze spreekangst snel op te lossen.

Hypnose en zelfvertrouwen en eigenwaarde

Veel coaching die ik doe heeft betrekking op zelfvertrouwen en eigenwaarde opbouwen. Zelfvertrouwen en eigenwaarde zijn essentieel om succesvol te zijn.

Er ontstaat dan een kip en het ei verhaal. We hebben het gevoel dat we zelfvertrouwen en eigenwaarde kunnen voelen als we succesvol zijn. Tegelijkertijd moeten we dat zelfvertrouwen en die eigenwaarde al in ons dragen om succesvol te kunnen worden.

Iemand die niet in zichzelf gelooft of onderbewust ideeën heeft dat hij of zij iets niet waard is, zal nooit de acties ondernemen die nodig zijn om een bepaald doel te bereiken. En zal dus ook niet zo succesvol worden.

We moeten dus eerst die hoedanigheid opbouwen voordat we effectief aan de slag kunnen gaan. Hoe doen we dat? NLP en hypnose zijn hele aangename en effectieve technieken om het onderbewustzijn zover te krijgen dat het beperkende negatieve ideeën loslaat om daarvoor in de plaats een gezond zelfvertrouwen, zelfrespect en zelfwaardering te leren en te ontwikkelen.

Hypnose, mindset en prestatie

Met NLP en hypnose communiceren we directer met het onderbewustzijn. Ook als het gaat om beter presteren en functioneren kunnen we NLP en hypnose toepassen.

Motivatie, uitstelgedrag, gewoonten, productiviteit en omgaan met stress zijn processen die in het onderbewustzijn worden gereguleerd. Willen we dus iets verbeteren, dan moet die verandering in het onderbewustzijn plaatsvinden.

Zijn er nadelen aan hypnose?

misvattingen over hypnoseDe nadelen die volgens sommigen zouden kleven aan hypnose zijn uiteindelijk allemaal gebaseerd op verkeerde ideeën over hypnose.

Bij veel sommige mensen heerst het idee dat je tijdens een hypnosesessie het bewustzijn of de controle verliest. Het is onzin! Je bent altijd in staat om jezelf te beschermen. Dit is één van de belangrijkste functies van je onderbewustzijn!

Ik heb een apart artikel geschreven wat dit fenomeen verklaart. Lees het hier.

Meer informatie over hypnose

Al mijn cliënten krijgen voordat sessies beginnen uitgebreide informatie over hypnose. Weten wat hypnose en trance zijn en hoe we deze toepassen bij mij (Tim Kutzke) in de sessies is erg belangrijk om met de coaching succesvol te zijn.

Mensen moeten weten dat hypnose niets raars is en dat ze niet het bewustzijn of controle verliezen. Maar wat nog belangrijker is, is dat ze weten dat hun participatie vereist is. NLP & Hypnose Coaching doe je samen. Hypnose is niet iets wat je wordt aangedaan. Net zoals een boek je niet dwingt om het te lezen.

Als coach, hypnotiseur of NLP’er ben ik de gids die je een innerlijke weg wijst die, als je hem daadwerkelijk bewandelt, je naar je doel brengt.

Voor alle details over hypnose die ik ook aan mijn cliënten geef, klik hier.

Hypnose en business coaching

NLP & Hypnose Coaching kan dus geweldige resultaten opleveren en allerlei problemen oplossen die zich in een zakelijke omgeving voordoen.

Heb je hulp nodig met issues op je werk, je bedrijf, je functie of je vaardigheden, kijk hier naar de mogelijkheden voor persoonlijke NLP & Hypnose Coaching. Ik help je graag verder.

Tim KutzkeTim Kutzke (spreek uit: Koetske) is NLP & Hypnose Coach en de maker van de Hypnosewolk. Met korte en gerichte coachingstrajecten helpt hij zijn cliënten snel zelfverzekerder te functioneren en prestaties te verbeteren, op het werk en privé.

De hypnose geluidsopnamen van Tim Kutzke hebben al duizenden mensen geholpen beter te slapen, af te vallen, zelfvertrouwen op te bouwen, ontspanning te vinden, angsten te overkomen, productiever te zijn en te stoppen met roken.

De aanpak van NLP en hypnose maakt het mogelijk om in korte tijd minder last te hebben van angsten, zenuwen en spanningsklachten.

Spreekangst overwinnen - Zelfvertrouwen opbouwen - Eigenwaarde opbouwen - Faalangst overwinnen - Mindset & Performance Coaching

Ja, ik wil hypnoses & meditaties luisteren in

De Hypnosewolk FreeLet op: Dit formulier werkt alleen voor nieuwe inschrijvingen. Neem contact op met support als je niet kunt inloggen via info@dehypnosewolk.nl

Schrijf me gratis in voor

Er is een e-mail naar je gestuurd waarmee je je e-mailadres moet bevestigen.

Kijk ook in je spam-map als je niet direct een e-mail hebt ontvangen!

Ja, ik wil hypnoses & meditaties luisteren in

De Hypnosewolk Free

Schrijf me gratis in voor:

Er is een e-mail naar je gestuurd waarmee je je e-mailadres moet bevestigen.

Kijk ook in je spam-map als je niet direct een e-mail hebt ontvangen!

Share This