Wat is life coaching nou eigenlijk?

Een voetbalcoach helpt je beter voetballen, een zangcoach helpt je beter zingen, life coaching zou je dus moeten helpen beter te leven. Dit is misschien een beetje kort door de bocht.

Als life coach help ik mensen meer uit zichzelf te halen, zodat ze hun leven zoveel mogelijk naar hun eigen wens en visie gestalte kunnen geven.

In dit artikel wil ik je ook essentiële life coaching vragen stellen die in je persoonlijke ontwikkeling bijdragen.

Wat wil je nou echt?

Een van de belangrijkste vragen die in het life coachingsproces aan bod komt is: Wat wil je? Wat wil je nou echt?

Stel jezelf deze vragen eens:

  • Wat zou je in het leven willen bereiken?
  • Wat zou je gedaan willen hebben voordat je dit leven verlaat?
  • Hoe zou je het liefst willen wonen, leven, werken?
  • Hoe zou je je relatie willen ervaren en gestalte willen geven?
  • Hoe zou je je willen voelen en in het leven willen staan?

Dit kunnen best lastige vragen zijn die je misschien niet heel snel beantwoordt. Diegene die dat wel doet heeft meestal al menig uurtje geïnvesteerd in het onderzoeken van deze vragen en antwoorden. En veel mensen hebben zich deze vragen nog nooit gesteld. Maar een idee hebben van wat je wilt in het leven en daar stap voor stap op aansturen geeft je een heel ander gevoel in het leven. Soms is het het verschil tussen jezelf slachtoffer of stuurman voelen. (Zie ook: 7 redenen waarom je moet weten wat je wilt)

Waar ben je nu?

Een ander facet van life coaching is een goed beeld krijgen van waar je nu staat en op welke levensgebieden je verbetering nastreeft.

Je kunt bijvoorbeeld een assessment maken van alle belangrijke levensgebieden. Geef eens een cijfer tussen 1 en 10 aan de verschillende levensgebieden. Een 10 betekent dat het helemaal super is, een 1 betekent dat het zwaar onvoldoende is.

Levensgebied: Cijfer huidige situatie: Gewenste cijfer:
Relatie    
Gezondheid    
Vrienden    
Vrije tijd    
Familie    
Financiën    
Werk    
Zelfbeeld    

Ga eens na, en idealiter schrijf je er wat over op, wat er zo goed is binnen de levensgebieden waarin je goed scoort en wat er mankeert aan de levensgebieden die laag scoren.

Ook kun je een idee maken op welk cijfer je de gebieden graag zou willen ervaren, de streefsituatie. En als je dat hebt gedaan stel jezelf de vraag: Wat zou het zo maken dat ik dit levensgebied op dit cijfer ervaar? Of: Wat zou er voor nodig zijn zodat ik dit streefcijfer aan dit levensgebied zou kunnen geven?

De volgende vraag zou kunnen zijn: Wat zou je nu kunnen doen om dit in realiteit om te zetten?

De volgende stap is één van de belangrijkste: Nagaan of een idee een goed idee is. Dit kun je doen door de volgende vragen te beantwoorden:

  • Wat win ik als ik de streefsituatie bereik?
  • Wat verlies ik als ik de streefsituatie bereik?
  • Wat verlies ik als ik een bepaald idee ga uitvoeren/een bepaalde verandering maak?
  • Welke andere levensgebieden zouden hieronder kunnen lijden?

life coaching

En dan op weg!

En ook al is weten wat je wilt en weten waar je bent een doorlopend iets, nu komt het moment om tot actie over te gaan, om de bepaalde gebieden stukje bij beetje te verbeteren, zonder andere belangen, waarden en normen uit het oog te verliezen. Voortdurend zorgend dat de balans tussen alle levensgebieden goed blijft of verbeterd, om zo stap voor stap jouw visie, jouw idee over hoe jij je leven het liefst wilt leven zoveel mogelijk in realiteit om te zetten.

Life coaching bij Tim Kutzke Mind Coaching & Training

Als life coach ondersteun ik je in dit gehele proces van inventariseren, een visie gestalte geven, ideeën genereren, oplossingen vinden, doelen stellen, plannen maken en acties ondernemen. Ik zal samen met jou onderzoeken of de gevonden oplossingen “ecologisch” zijn, oftewel, er voor zorgen dat jouw doelen, plannen en acties geen nadelen in zich dragen, die later misschien roet in het eten gooien. En bij life coaching kan natuurlijk ook NLP en hypnose ingezet worden wanneer dat gewenst is.

Heb je interesse in life coaching, kijk dan eens naar het coachingstraject voor Mindset & Performance Coaching.

Tim Kutzke (spreek uit: Koetske) is NLP-coach, hypnotherapeut en de oprichter van de Hypnosewolk.

Met korte en gerichte coachingstrajecten helpt hij zijn cliënten snel angsten te elimineren en zelfverzekerder en effectiever te functioneren, op het werk en privé.


Meer informatie over persoonlijke coaching via onderstaande links:

Spreekangst overwinnen -  Faalangst & Onzekerheid oplossen - Mindset & Performance Coaching

Share This