Video #1: manieren om zelfvertrouwen op te bouwen

In deze videoserie ga ik verschillende manieren bespreken om je zelfvertrouwen op te bouwen. De eerste video gaat over zelfvertrouwen in het algemeen en hoe je het opbouwen van zelfvertrouwen kunt benaderen.

De geschreven tekst vat de inhoud van de video’s voor je samen. Dus je kunt ook het artikel lezen als je dat fijn vindt.

In de volgende video’s zullen we specifiek ingaan op de verschillende manieren om je zelfvertrouwen op te bouwen, maar voor nu wil ik zelfvertrouwen definiëren en het hebben over de 2 benaderingen of perspectieven die je kunt innemen met betrekking tot zelfvertrouwen opbouwen.

Laat ik eerst definiëren wat ik bedoel met zelfvertrouwen. Zelfvertrouwen heeft natuurlijk heel veel interpretaties en gradaties. In de kern is zelfvertrouwen het gevoel wat zegt: “Ik kan dat!” Maar we weten allemaal dat het leven niet altijd zo zeker is. Zelfvertrouwen kan dus ook zijn: “Wat er ook gebeurt, ik vind wel een oplossing.”

Maar zelfvertrouwen kan ook zeggen: “Ik ga het proberen, en zelfs als het misgaat, wordt ik er alleen maar wijzer van, en wordt alles steeds beter.”

Uiteindelijk is zelfvertrouwen terug te voeren op een gevoel dat je het op de een of andere manier wel kunt managen. Dat je oplossingen vindt en dat je het voor elkaar krijgt. Let wel, dit zegt dus ook dat het niet meteen hoeft te gebeuren, dat je nooit fouten maakt of dat je nooit bang bent.

Zelfvertrouwen is dus aan de ene kant een bepaalde zekerheid ervaren over de dingen die je weet, bijvoorbeeld je vaardigheden op je werk. Daarvan weet je wat je kan en niet kan. Maar aan de andere kant kan er ook een stukje zelfvertrouwen zijn m.b.t. de dingen die onzeker zijn. Een zelfvertrouwen wat terugvalt op je creativiteit, vermogen om problemen op te lossen of het valt simpelweg terug op een positief zelfbeeld en wereldbeeld.

Beide vormen van zelfvertrouwen zijn belangrijk. Het is goed om te weten wat je kan en niet kan, maar het is ook belangrijk om jezelf competent in te schatten in situaties die nieuw zijn.

In de technieken die ik ga bespreken zullen beiden, dus zelfvertrouwen in bekende en onbekende situaties, voorbijkomen.

Als het gaat om zelfvertrouwen opbouwen kunnen we 2 benaderingen kiezen. Zelfvertrouwen opbouwen van buiten naar binnen en zelfvertrouwen opbouwen van binnen naar buiten.

Als je van buiten naar binnen werkt, ga je aan de slag met je bewuste denken en je gedrag. Je gaat bepaalde gedachtepatronen en gedrag invoeren. Dit heeft op zijn beurt invloed op je onderbewustzijn. Alles wat je regelmatig doet leer je automatisch doen. Net als autorijden, fietsen en een nieuwe taal leren, kun je vanuit je bewuste denken consistente acties doorvoeren, totdat ze een gewoonte worden en automatisch gaan. En ja, zelfvertrouwen voelen, of beter gezegd zelfvertrouwen “doen”, is in sommige opzichten ook zo’n gewoonte.

Maar er is ook een andere manier, namelijk van binnen naar buiten werken. Dit houdt in dat er direct in het onderbewustzijn veranderingen worden gemaakt, waardoor andere gedachtepatronen en ander gedrag het “automatische” gevolg is.

Van buiten naar binnen werken vind je overal op het internet. Allemaal tips of dingen die je zou moeten doen. En ja, als je ze daadwerkelijk zou doen, dan zouden ze zeker werken. Het probleem is dat het vaak niet haalbaar is om het daadwerkelijk door te voeren. Want je onderbewustzijn is sterker dan je bewuste denken. Dus van buiten naar binnen werken kent zijn beperkingen.

Als we van binnen naar buiten gaan werken, dan werken we directer met het onderbewustzijn. En NLP en hypnose zijn zoals je waarschijnlijk al weet hele directe manieren om met het onderbewustzijn te communiceren en die veranderingen te realiseren. En als deze veranderingen op het onderbewuste niveau wordt opgenomen en geïntegreerd, wordt ander gedrag een automatisme.

Je onderbewustzijn beïnvloeden kun je zelf doen. En de technieken om je zelfvertrouwen op te bouwen die we gaan bespreken zullen beide benaderingen gebruiken, want ze zijn allebei waardevol. Zeker als je ze gaat combineren, dus van buiten naar binnen en tegelijkertijd van binnen naar buiten, kunnen veranderingen heel snel gaan.

En dat is de reden waarom mijn coachingstraject om zelfvertrouwen op te bouwen maar 4 sessies lang is. 4 sessies zijn bijna altijd genoeg is om significante veranderingen te ervaren in je gedachten, je gevoel en je gedrag.

Samengevat hebben we dus 2 soorten zelfvertrouwen: zelfvertrouwen in bekende situaties en zelfvertrouwen in onbekende situaties.

En we hebben 2 manieren om zelfvertrouwen op te bouwen: van buiten naar binnen en van binnen naar buiten.

In de volgende video gaan we beginnen met het bespreken van de verschillende manieren om je zelfvertrouwen op te bouwen.

Video #2: Besluit om zelfvertrouwen na te streven

De eerste manier om je zelfvertrouwen op te bouwen is “besluiten om zelfvertrouwen na te streven”.

Laten we zelfvertrouwen eens bekijken als iets wat niet vanzelfsprekend en goedkoop is. Net als bijvoorbeeld een goede lichamelijke conditie. Om die te bereiken en te cultiveren moet je bepaalde dingen doen, en dat begint met het besluit om weer fit te worden.

Als je niet fit bent, word je niet ineens wakker met een sixpack. Er is een keuze. En deze keuze wordt gevolgd door actie.

Jij hebt al voor jezelf bepaald dat je meer zelfvertrouwen wilt, en je kijkt nu op het internet naar ideeën en tips om dat voor elkaar te krijgen. Ik wil je vragen om nu te besluiten dat jij zelfvertrouwen gaat kweken en cultiveren.

Je zelfverzekerd voelen is niet heel veel anders dan fit en energiek zijn. Het is iets wat je kan trainen, het is een gewoonte. Een gewoonte die je nu misschien nog niet voldoende hebt ontwikkeld.

Dus besluit om zelfvertrouwen op te bouwen en wees bereid om je er voor in te zetten. Wees bereid te luisteren, wees bereid te lezen. Wees bereid om te leren hoe je functioneert.

Misschien vind je dit een rare tip? Maar hoe vaak heb je gekozen om een situatie kapot te analyseren om maar zoveel mogelijk potentiële beren op de weg te onderscheiden. Hoe vaak heb je gekozen om alle mogelijke scenario’s van hoe het mis kan gaan te bestuderen? Er zit toch een bepaalde keuze in.

Zelfvertrouwen heeft dus ook een beetje met moed te maken. Het leven is onzeker en we zijn allemaal wel eens bang. Zelfvertrouwen hebben betekent niet dat je nooit bang bent, nooit onzeker bent en al helemaal niet dat je in de toekomst kan kijken en dat alles voorspelbaar wordt.

Dus besluit wie je wil zijn. Wil je zelfverzekerd zijn? Wil je moedig zijn? Besluit dan om je daarvoor in te zetten, met al je kracht. Er is niemand die je die toestemming gaat geven om dat te doen. Er is niemand die met een toverstafje gaat zwaaien waardoor je ineens moedig bent. En er is ook geen engeltje wat uit de hemel komt die je ineens zelfverzekerdheid gaat geven. Je moet er zelf voor kiezen.

Het hele idee van zelfvertrouwen is dat je op jezelf vertrouwt en niet op iets buiten je. Dus het begint bij jou, jou keuze, jou intentie.

Video #3: Weet wat je wil en visualisatie

Je hebt besloten om zelfvertrouwen na te streven en te cultiveren. Wat je dan als eerste wilt doen is je een goed beeld vormen van hoe dat zelfvertrouwen er dan voor jou uitziet. Oftewel, wat doe je als je dat zelfvertrouwen hebt. Hoe ziet dat eruit? Hoe voelt dat?

Ga eens na wat je doet als je onzeker bent. Hoe beweeg je? Hoe reageer je? Hoe praat je? Hoe kijk je? Wat is je gezichtsuitdrukking? Wat zeg je tegen jezelf als je onzeker bent? Welke scenario’s stel je je voor?

En ga nu eens bedenken hoe diezelfde situatie er uit zou zien als je wel zelfvertrouwen zou hebben? Hoe zou je dan bewegen, praten en reageren? Wat zeg je tegen jezelf?

Er zijn nogal wat scenario’s mogelijk. En jij moet bepalen hoe jij het wilt hebben. Kijk de video voor een korte meditatie die je stap voor stap door een kleine meditatie leidt waarmee je een helder beeld creëert hoe zelfvertrouwen er voor jou uitziet en hoe dat voelt.

Video #4: Oefenen en trainen

De derde manier om je zelfvertrouwen op te bouwen is “oefenen en trainen”.

We zien zelfvertrouwen vaak als iets abstracts. We noemen het een “gevoel” of een “toestand”. Maar zelfvertrouwen is vaak ook een gevolg van simpelweg je shit in orde hebben.

We vervullen allemaal rollen in het leven. Je gedrag en je communicatie is verschillend in al die rollen. Met een klein kind communiceer je anders dan met een volwassene. Onder je collega’s ben je anders dan met je partner. Heel veel van wat we doen zijn een soort toneelstukjes die we heel vaak hebben geoefend zodat ze “natuurlijk” zijn geworden.

De mens is een leermachine. Dat is wat de mens zo uniek maakt. Geen enkel levend wezen kan zoveel leren, zoveel vaardigheden ontwikkelen en zoveel rollen vervullen als de mens.

Dus als je onzekerheid ervaart in bepaalde situaties, ga eens na of je ze kan oefenen. Als je dichtklapt tijdens een voorstelrondje, schrijf dan eens 10 manieren uit. En leer er een aantal uit je hoofd, zodat je de volgende keer dat je in die situatie komt terug kan vallen op iets, in plaats van in 4 seconden een toespraak moeten componeren.

Gedrag is communicatie. Als gitarist/zanger stond ik op het podium voor honderden en soms duizenden mensen. En wat ik daar deed was communiceren. Er was communicatie d.m.v. de muziek en wat er allemaal op het podium gebeurde. Het doel van deze communicatie was uiteindelijk om het publiek in een bepaalde mentale en emotionele toestand te verzetten. De mensen moesten zich goed voelen, geanimeerd, energiek, geëntertaind, comfortabel etc. Dat is de rede waarom de band tenslotte is geboekt.

Maar deze communicatie was wel voorbereid. Voorbereid en gefinetuned voor maximale impact. Ik werd niet ineens wakker met de skills van een doorwinterd musicus. Deze vorm van communicatie was geoefend en getraind.

In het normale leven werkt het in een bepaalde mate ook zo. Je hoeft weliswaar geen speciale motoriek te leren zoals bij een muziekinstrument, maar er is zeker wel een hoop te leren, te ontwikkelen, te finetunen.

Dus denk er goed over na wat je wilt bereiken in die situaties waarin je je onzeker voelt en bereid dat voor. Je kunt nu al  werken aan zelfvertrouwen in situaties die voorspelbaar zijn en betrekking hebben op vaardigheden.

Ook vaardigheden die misschien vanzelfsprekend zijn, zoals jezelf voorstellen, een wildvreemde een glimlach geven, iemand om informatie vragen of iemand aanspreken om een nieuw contact te leggen. Het zijn allemaal vaardigheden die je kunt oefenen. En als je oefent en beter wordt, zal je zelfvertrouwen natuurlijk sterker worden. Als je repertoire groter wordt zul je je in meer situaties comfortabel kunnen handhaven.

Video #5: De successenlijst

De 4e manier om je zelfvertrouwen op te bouwen is “de successenlijst”. Dit is een manier die iets meer van binnen naar buiten werkt. Je geeft hiermee je onderbewustzijn indirect allerlei positieve suggesties. Als je onderbewustzijn die focus op succes gaat overnemen, zal het onderbewustzijn ook succes gaan nastreven in het dagelijkse leven. Als je jezelf vertelt hoe succesvol je bent, en je onderbewustzijn gaat dat geloven, creëer je die self-fulfilling prophecy.

Je onderbewustzijn is er altijd op uit om je zelfbeeld in realiteit om te zetten. Als jij diep van binnen gelooft dat je succesvol bent of dat je vindingrijk, creatief, volhardend of getalenteerd bent Dan gaat het die eigenschappen manifesteren. Deze oefening kan een enorme eyeopener zijn en kan een enorme invloed hebben op je overtuigingen, je automatische associaties en gedrag.

Dus maak eens een successenlijst. Een successenlijst is een lijst waarin je al je successen noteert die je in je leven hebt bereikt.

Je bent hier al een paar decennia, dus je hebt nogal wat gedaan in je leven. Je hebt leren lopen en praten, je hebt misschien bepaalde opleidingen gedaan  en je hebt verschillende functies gehad in je werk. Dit zijn geen kleine dingen, ook al vergeten we dat maar al te snel. Welke vaardigheden heb je geleerd en kun je toepassen? Niet alleen wat betreft werk! Nee, ook skateboarden, make-uppen, dansen, wijn proeven, meubels uitzoeken, grappen maken, koffie zetten, de line up van het Nederlandse voetbalelftal in 1992 uit je hoofd kunnen opratelen etc.

Zie je hoeveel we voor vanzelfsprekend nemen, wat eigenlijk best wel bijzonder is?

Maar we gaan nog verder! Welke problemen heb je in je leven opgelost? Misschien heb je financiële problemen overwonnen of misschien heb je je gezondheid weer teruggewonnen. Misschien ben je uit een dal geklommen na een echtscheiding, een faillissement. Schrijf zoveel mogelijk problemen die jij hebt opgelost, klein en groot, op je successenlijst.

Leg die pen niet neer! We zijn nog niet klaar! Wat vind je mooi en leuk aan jezelf? Schrijf op, alles wat je kunt verzinnen. De kleur van je ogen, de grappen die je maakt als iemand je om 4 uur ‘s nachts wakker maakt (heb ik last van), je oog voor stijl, die heerlijke Indonesische hap die jij kan bereiden als geen ander…. Je begrijpt hem.

Doe die oefening! Pak pen en papier en schrijf zoveel mogelijk op. 100 dingen en liefst nog meer. Het gaat echt heel veel met je doen, zeker als je er echt aandacht aan besteedt.

Zelfvertrouwen coaching

Wil je hulp bij het opbouwen van je zelfvertrouwen, kijk dan eens naar het coachingstraject voor zelfvertrouwen en eigenwaarde opbouwen. Als je echt snel wilt groeien, en vooral van binnen naar buiten wilt ontwikkelen, dan gaat NLP & Hypnose coaching je heel snel verder helpen.

Ontdek de Hypnosewolk!

Hypnosewolk op elk apparaatIn de Hypnosewolk Premium vind je allerlei hypnoses en meditaties voor je persoonlijke ontwikkeling. In totaal meer dan 80 hypnoses en meditaties die allemaal gericht zijn op emotioneel, mentaal en fysiek welzijn.

Nu ook met handige app (android & Apple)

Wil je de Hypnosewolk gratis proberen? Ga dan naar de Hypnosewolk Free.

Tim KutzkeTim Kutzke (spreek uit: Koetske) is NLP & Hypnose Coach en de maker van de Hypnosewolk. Met korte en gerichte coachingstrajecten helpt hij zijn cliënten snel zelfverzekerder te functioneren en prestaties te verbeteren, op het werk en privé.

De hypnose geluidsopnamen van Tim Kutzke hebben al duizenden mensen geholpen beter te slapen, af te vallen, zelfvertrouwen op te bouwen, ontspanning te vinden, angsten te overkomen, productiever te zijn en te stoppen met roken.

De aanpak van NLP en hypnose maakt het mogelijk om in korte tijd minder last te hebben van angsten, zenuwen en spanningsklachten.

Spreekangst overwinnen - Zelfvertrouwen opbouwen - Eigenwaarde opbouwen - Faalangst overwinnen - Mindset & Performance Coaching

Ja, ik wil hypnoses & meditaties luisteren in

De Hypnosewolk FreeLet op: Dit formulier werkt alleen voor nieuwe inschrijvingen. Neem contact op met support als je niet kunt inloggen via info@dehypnosewolk.nl

Schrijf me gratis in voor

Er is een e-mail naar je gestuurd waarmee je je e-mailadres moet bevestigen.

Kijk ook in je spam-map als je niet direct een e-mail hebt ontvangen!

Ja, ik wil hypnoses & meditaties luisteren in

De Hypnosewolk Free

Schrijf me gratis in voor:

Er is een e-mail naar je gestuurd waarmee je je e-mailadres moet bevestigen.

Kijk ook in je spam-map als je niet direct een e-mail hebt ontvangen!

Share This